17. Yüzyıl Islahatlarının Genel Özellikleri

* Islahatlardaki amaç; merkezi otoriteyi arttırmak ve devleti tekrar eski güçlü günlerine kavuşturmak olmuştur.

* Baskı ve şiddet uygulanmıştır.

* Islahatlar halktan kopuktur, halkın istekleri göz ardı edilmiş bundan dolayı da başarısız olunmuştur.

* Islahatlarda Avrupa örnek alınmamıştır.

* Sorunların temeline inilmemiştir.

* Islahatlar, kişilerin ömrüyle sınırlı kalmış, devlet politikasına dönüşmemiştir.

* İlmiye sınıfı ve yeniçeriler ıslahatların önündeki en büyük engel olmuşlardır.

* Askeri, ekonomik ve sosyal alanda ıslahatlar yapılmıştır.

Dikkat :
* Bu dönemdeki ıslahatlarda Avrupa örnek alınmamıştır.
* Eğitim, hukuk ve yönetim alanında ıslahat yapılmamıştır.