1876 Kanun-i Esasi

* Yayınlayan : II. Abdulhamid

* Hazırlayan : Mithat Paşa

* Etkili olan fikir akımı : Osmanlıcılık

* Etkili olan grup : Genç Osmanlılar

* Önemi : İlk Türk yazılı anayasası olması


KANUN-İ ESASİ'NİN MADDELERİ
* Osmanlı Devleti, Osmanoğulları sülalesinden gelen en büyük erkek evlat tarafından yönetilir.

* Devletin dili Türkçedir.

* Devletin dini İslam’dır.

* Yasama yetkisi Ayan Meclisi(Heyet-i Ayan) ve Mebusan Meclisi'ne aittir.

* Yürütme ise 'Heyet-i Vükelaya' aittir.

* Hükümet yaptığı işlerden padişaha karşı sorumludur.

* Kanun teklifini hükümet yapabilir.

* Padişah önüne gelen bir kanunu sınırsız veto edebilir.

* Padişah meclisi kapatabilir.

* Sürgün ve angarya cezasını padişah verebilir.