1878 Berlin Antlaşması'nın Sonuçları

1) Sırbistan, Romanya ve Karadağ bağımsız oldu.

2) Bosna Hersek'in bağımsızlığı geçici bir süreliğine Avusturya yönetimine verildi.

3) Bulgaristan 3 bölgeye ayrıldı.

4) Bulgaristan iç işlerinde bağımsız, dış işlerinde Osmanlı imparatorluğuna bağlı olan özerk bir devlet oldu.

5) Kars, Ardahan ve Batum Rusya'ya verildi.

6) Doğu Rumeli bölgesi Osmanlı imparatorluğuna bırakıldı fakat atanacak olan valinin mutlaka Hristiyan olması kararı alındı.

7) Makedonya Osmanlı imparatorluğuna bırakıldı.

8) Doğu beyazıt Osmanlı imparatorluğuna bırakıldı.

9) Taselya bölgesi Yunanistan'a verildi.

10) Kosova'nın Osmanlı imparatorluğuna bağlı olarak kalmaya devam etmesi kararı alındı.

11) Osmanlı imparatorluğu Rusya'ya iki katı vergi ödemeyi kabul etti.

12) Osmanlı imparatorluğunun Rusya'ya ödemesi gereken tazminat takside bağlandı.

ü13) Osmanlı imparatorluğu Doğu Anadolu'da ve Girit'te Islahat yapma sözü verdi.