1909'da Kanun-i Esasi'de Yapılan Değişiklikler

1909'da Kanun-i Esasi'de Yapılan Değişiklikler:
* Hükümet yaptığı işlerden Meclis'e karşı sorumludur.
* Kanun yapma veya teklif etme yetkisi mebuslara aittir.
* Padişah, önüne gelen bir kanunu bir defa veto etme hakkına sahiptir.
* Meclisleri kapatmak sadece padişahın elinde değildir.
* Sürgün ve angarya cezası kaldırılmıştır.
* Herkes siyasi parti kurabilme hakkına sahiptir.


Osmanlı'da Kurulan Siyasi Partiler:
* İttihat ve Terakki Fırkası
* Ahrar Fırkası
* Osmanlı Demokrat Fırkası
* Federkaran-ı Millet Partisi
* Hürriyet ve İtilaf Fırkası
* Osmanlı Sosyalist Fırkası
* İttihad-i Muhammediye Fırkası