1921 ve 1924 Anayasalarının Özellikleri

1921 ANAYASASI
* Milli Egemenlik ilk kez bu anayasada dile getirilmiştir.
* Meclis hükümeti sistemi benimsenmiştir.
* Türk tarihinin en yumuşak anayasasıdır.
* Çerçeve anayasadır.
* Değiştirilemez maddesi yoktur.
* Bakanları seçme ve değiştirme yetkisi Meclise verilmiştir.
* Bakanlar teker teker meclis tarafından seçilir.
* Devlet başkanlığı müessesi yoktur.
* Milletvekili seçimlerini 2 yılda bir yapılmasını öngörmüştür.
* Türkiye devletinin hükümet şeklinin Cumhuriyet olduğu belirtilmiştir.(1923 değişikliği)
* 'Devletin dini İslam, başkenti Ankara ve dili Türkçe'dir.' maddesi anayasaya eklenmiştir. (1923 değişikliği)


1924 ANAYASASI
* İlk sert ve kazuistik anayasadır.
* Karma hükümet sistemi benimsenmiştir.
* Devletin yönetim şeklinin Cumhuriyet olduğu anayasada yer almıştır.
* 'Devletin dini İslam, başkenti Ankara ve dili Türkçe'dir.' maddesi yer almıştır.
* 'Devletin başkenti, rejimi ve bayrağı değiştirilemez.' maddesi anayasaya eklenmiştir.
* 'Devletin dini İslam'dır' ibaresi 1928 yılında anayasadan çıkartılmıştır.
* Kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmıştır. (1934)
* İlk defa laiklik bu anayasada yer almıştır.(1937)
* Çoğunlukçu demokrasi anlayışını benimsenmiştir.
* 1946 yılından itibaren çok partili siyasi hayat benimsenmiştir.
* 1946 yılından itibaren tek dereceli seçim sistemi benimsenmiştir.
* Yargının bağımsız mahkemelerce yürütüleceği belirtilmiştir.