1924 Anayasası'nın Genel Özellikleri

Bazı Maddeler:
* Türkiye Devleti bir Cumhuriyet'tir.
* Türkiye Devletinin dini İslam'dır, Resmi dili Türkçedir; Başkenti Ankara şehridir.
* Egemenlik kayıtsız şartsız Milletindir.
* Türk milletini ancak TBMM temsil eder ve Millet adına egemenlik hakkını yalnız TBMM kullanır.
* Yasama yetkisi ve yürütme erki TBMM'de belirlenir ve onda toplanır.
* Meclis, yasama yetkisini kendi kullanır.
* Meclis, yürütme yetkisini kendi seçtiği Cumhurbaşkanı ve onun tayin edeceği Bakanlar Kurulu eliyle kullanır.
* Meclis, Hükümeti her vakit denetleyebilir ve düşürebilir.
* Yargı hakkı, millet adına usul ve kanuna göre bağımsız mahkemeler tarafından kullanılır.
* Milletvekili seçmek, 18 yaşını bitiren kadın, erkek her Türk'ün hakkıdır.
* 30 yaşını bitiren her Türk erkek milletvekili seçilebilir.
* TBMM seçimleri 4 yılda bir yapılır.


Yapılan Değişiklikler:
* 1928 yılında 'Devletin dini İslam'dır' maddesi çıkarılmıştır.
* 1928 yılında, Cumhurbaşkanı yemin biçiminden 'Vallahi' şeklinde başlayan dini tanımlar kaldırılmıştır.
* 1930, 1933, 1934 yıllarında yapılan düzenlemelerle, kadınlara siyasi hakların verilmesine dair maddeler eklenmiştir.
* 1934 yılında, seçme yaşı 18'den 22'ye çıkarılmıştır.
* 1937 yılında, Atatürk İlkeleri Anayasa'da yer almıştır.
* 1945 yılında, Anayasa'nın dili Türkçeleştirilmiştir.
* 1946 yılında, Anayasa2nın dili yeniden eski haline dönüştürülmüştür.