1929 Dünya Ekonomik Krizi

* Kara Perşembe ve Büyük Buhran olarak da bilinir.


Krizin Nedenleri :
* I.Dünya Savaşı'nın getirdiği ekonomik zorluklar
* ABD'nin savaş sırasında devletlere verdiği kredileri geri alamaması
* Almanya'nın savaş tazminatını ödemek için karşılıksız para basması ve bunun da aşırı enflasyona (hiperenflasyon) neden olması
* ABD yönetiminin krizin çıkmasını engelleyici tedbirler almaması


Krizin Sonuçları :
* ABD borsası çöktü.
* Çok sayıda banka iflas etti.
* Ülkelerde açlık ve kıtlık başladı.
* İnsanlar takas usulü ticarete geri döndü.
* İnsanların ruh sağlıkları bozuldu.
* Dünyadaki inşaat ve madencilik faaliyetleri durdu.
* Dünya genelinde 50 milyona yakın insan işsiz kaldı.
* Dünya ticaret hacmi %65 oranında azaldı.
* John Steinbeck, 'Gazap Üzümleri' adındaki meşhur eserinde krizin insanlar üzerindeki etkilerini kaleme aldı.


Türkiye'nin Krize Karşı Aldığı Önlemler :
* Devlet, korumacı-iktisatçı politikalara yöneldi.
* İthalata kısıtlamalar getirildi, gümrük vergileri yükseltildi.
* Ülkede yerli malı kullanılması teşvik edildi.
* Yerli Malı Haftası ilan edildi.
* Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti kuruldu.
* Malımı sattığım devletten mal alırım prensibi (Kliring Sistemi) hayata geçirildi.