24 Nisan Önergesiyle Alınan Kararlar

* Egemenlik ulusundur. Ulus bu hakkını TBMM aracılığı ile kullanır.
* Hükümet kurmak zorunludur.


* Meclis sürekli olacaktır.


* Geçici olarak bir hükümet başkanı tanımak veya padişah vekili atamak doğru değildir.


* Büyük Millet Meclisi yasama ve yürütme yetkisine sahiptir.


* Meclis içinden seçilen bir heyet hükümet işlerine bakar. Meclis başkanı hükümetinde başkanıdır.


* Mecliste toplanmış olan milli iradeyi vatanın kaderine tayin kılmak temel ilkedir. Büyük millet meclisi üzerinde güç yoktur.


* Padişah ve halife İtilaf Devletlerinin baskısından kurtulduktan sonra meclisin düzenleyeceği yasaya göre hareket edecektir.