Anadolu Selçuklu Devleti (1075-1308)

* Devletin kurucusu : Kutalmışoğlu Süleyman

* Devletin kurulduğu yer : İznik (ilk başkent)

* Devletin 2. başkenti : Konya

* Devletin resmi dili : Farsça

* Devletin en parlak dönemi : I. Alaaddin Keykubat dönemi

* Türk siyaseti için önemi : Anadolu'da ilk defa Türk siyasi birliğini sağlaması

* ASD'nin en önemli savaşı : Miryokefalon Savaşı - 1176 (Anadolu kesin olarak Türk yurdu oldu)

* Devletin yıkılışına sebep olan olay : Kösedağ Savaşı(1243)


ASD'nin önemli mimari eserleri :
-> Alaaddin Cami
-> Alay Han(Anadolu'da kurulan ilk kervansaray)
-> Kayseri Koca Hasan Medresesi(Anadolu'da kurulan ilk medrese)
-> Gevher Nesibe Darüşşifası(Anadolu'da kurulan ilk hastane)
->Cacabey Medresesi(Rasathane)
->Gök Medrese(Sivas)
->Çifte Minareli Medrese(Erzurum)


Kösedağ Savaşı'nın Sonuçları:
1. Anadolu Türk Siyasi Birliği bozuldu.
2. Anadolu Selçuklu Devleti İlhanlılara bağlı hale geldi.
3. Moğollardan kaçan Türkler Anadolu'ya göç etti. Böylece Anadoludaki Türk nüfusu arttı. (Bu Kösedağ Savaşı'nın olumlu sonuçlarından biridir)
4. Anadolu Moğollar tarafından tahrip edilmiştir.
5. 1308 yılında Anadolu Selçuklu Devleti tamamen sona erdi.