Anadolu'da Kurulan İlk Türk Beylikleri

1. Dilmaçoğulları
* 1085-1192 yılları arasında Bitlis ve Erzen'de egemen olan Türk beyliğidir.
* Kurucusu, Büyük Selçuklu hükümdarı Alp Arslan'ın komutanlarından Dilmaçoğlu Mehmed Bey'dir
* Bitlis Ulu Camii bu beyliğe ait olan mimari eserdir.


2.Danişmentliler
* 1080–1178 yılları arasında Sivas merkez olmak üzere Çorum, Tokat, Niksar, Amasya, Malatya, Kayseri şehirleri civarında kurulmuş bir Türk beyliğidir.
* Kurucusu, Danişmend Gazi'dir.
* II. Kılıç Arslan tarafından yıkılmıştır.
* Anadolu Selçuklu Devleti'ne katılan ilk Türk beyliğidir.
* En önemli mimari eserleri : Kayseri ulu Camii ve Yağıbasan(Çukur) Medrese'dir.


3.Saltuklular
* 1071 yılında merkezi Erzurum olarak kurulan Anadolu Türk Beyliği'dir.
* Kurucusu, Ebulkasım Saltuk Bey'dir.
* Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliğidir.
* Mimari eserleri : Mama Hataun Türbesi, Kara Camii, Tepsi Minare, Üç Kümbetler


4. Mengücekler
* Erzincan merkez olmak üzere, Kemah, Divriği, Şebinkarahisar, Tunceli, Elâzığ yöresinde kurulmuş bir Türk beyliğidir.
* Kurucusu, Malazgirt Savaşı'na Selçuklu Sultanı Alp Arslan'ın komutanı olarak katılmış Mengücek Gazi'dir.
* Önemli mimari eseri : Divriği Ulu Camii (1985 yılından beri Unesco tarafından koruma altına alınmıştır.)


5. Artuklular
* Mardin, Hasankeyf ve Harput bölgelerinde 1102-1409 yılları arasında hüküm sürmüş bir Türk beyliğidir.
* Kurucusu, Artuk Bey'dir.
* En önemli mimari eserleri : Malabadi Köprüsü, Mardin Ulu Camii, Harput Ulu Camii, Diyarbakır Artuklu Sarayı, Semanın Medresesi, Hatuniyye Medresesi, Necmettin Külliyesi
* El-Cezeri, Artuklular beyliğinde yaşamıştır.
* Marco Polo, Artuklulara uğramıştır.


6. Çaka Beyliği
* Smirni(İzmir)merkezli kurulmuş olan bir Türk beyliğidir.
* Kurucusu, Çaka Bey'dir.
* Çaka Bey, Türk tarihinin ilk donanmasını oluşturduğu için tarihteki ilk Türk amirali olarak kabul edilir.
* 1081 yılında ilk Türk donanması kurulduğu için günümüzde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluş yıl dönümü olarak kutlanır.