ANAYASA MAHKEMESİ

* 1961 Anayasası ile kuruldu.

* Türkiye'nin en yüksek anayasal organıdır.

* Mevcut Başkanı : Zühtü Arslan

* Üye sayısı : 15

* 12 üyesi Cumhurbaşkanı, 3 üyesi ise TBMM tarafından seçilir.

* Üyelerinin görev süresi 12 yıldır.

* Bir kimse iki defa Anayasa Mahkemesi üyesi seçilemez.

* Üyeler 65 yaşını doldurunca emekliye ayrılırlar.

* Bir kimsenin üye olabilmesi için 45 yaşını doldurmuş olması gerekir.


ANAYASA MAHKEMESİNİN GÖREV VE YETKİLERİ
1.Kanunların, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin ve TBMM İçtüzüğünün Anayasaya 'şekil ve esas bakımlarından' uygunluğunu denetlemek

2.Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları ise 'sadece şekil bakımından' incelemek ve denetlemek.

3.Bireysel başvuruları karara bağlamak

4.Yüce Divan sıfatıyla yargılama yapmak

5.Kendi üyeleri arasından Uyuşmazlık Mahkemesine başkan seçmek

6.Siyasi partilerin kapatma davasına bakmak

7. Siyasi partilerin mali denetimini yapmak

8.TBMM üyelerinin dokunulmazlığının kaldırılması ve üyeliğin düşürülmesi kararlarına karşı açılan davalara bakmak