Anayasa Mahkemesi'nin Denetimine Tabi Olmayan İşlemler


* OHAL Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi


* Savaş hallerinde çıkartılan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi


* Milletlerarası Antlaşmalar


* Parlamento Kararları (TBMM İçtüzüğü, TBMM üyeliğinin düşmesi ve Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hariç. Bu üçü denetime tabidir.)