ASYA HUN DEVLETİ (MÖ 220 - MS 216)

▪︎Tarihte bilinen ilk Türk devletidir.

▪︎İlk hükümdarı Teoman'dır. Başkenti toprak ana olarak bilinen Ötüken'dir.

▪︎Çinliler, Çin Seddi'ni Teoman dönemindeki Hun akınlarını durdurmak için inşaa etmişlerdir.

▪︎En parlak dönemi Metehan dönemidir.

▪︎Metehan tarihte Türk boylarını tek bir bayrak altında toplayan ilk Türk hakanıdır.

▪︎İlk defa vatan sevgisinden bahseden Türk hakanı Metehan'dır.

▪︎Metehan orduda onlu sistemi bulan ve tarihte ilk defa düzenli orduyu kuran kişi olarak bilinir.

▪︎Asya Hunları, Çin devletini vergiye başlamışlardır. Not: Bir devleti vergiye bağlamak o devlete siyasi, askeri ve ekonomik üstünlük sağlamak anlamına gelir.

▪︎İlk Türk-Çin Antlaşması olarak bilinen Kuzey Şansi Antlaşması bu dönemde imzalamıştır.

▪︎Asya Hunları, İlk Çağ'ın kapanıp Orta Çağ'ın başlamasına sebep olan Kavimler Göçü'nü başlatan Türk topluluğudur.

▪︎Kavimler Göçü, Avrupa'daki siyasi ve etnik düzeni bozmuş ve bugünkü Avrupa devletlerinin ortaya çıkmasına sebep olmuştur.