Atatürk Dönemi İç Politikada Yaşanan Gelişmeler

1. II.TBMM'nin Açılması (1923-27)


2. CHP'nin kurulması (9 Eylül 1923)


3. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası (1924)


4. Nasturi Ayaklanması (1924)


5. Şeyh Sait Ayaklanması (1925)


6. Takrir-i Sükun Yasasının ilan edilmesi (4 Mart 1925)


7. İzmir Suikastı (1926)


8. Bozkurt-Lotus Olayı (1926)


9. Serbest Cumhuriyet Fıkrası'nın Kurulması (1930)


10. Menemen (Kubilay) Olayı (1930)


11. Bursa Olayı (Türkçe ezan meselesi)


12. Razgrad Olayı (Bulgaristandaki Türk mezarlıklarının tahrip edilmeis olayı)


13. Wagon Lits (Vagon Li) Olayı (Fransız demiryolu şirketinde çalışan Naci Bey'in Türkçe konuştuğu için işten çıkarılması olayı)


14. Dersim Olayı (1936)