ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI

* Musul Meselesi : İngiltere ile yapılan 1926 Ankara Antlaşması ile bu sorun aleyhimize de olsa çözülmüştür.

* Yabancı Okullar : Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabulü ile sorun meydana geldi. Türkiye'nin kararlı duruşu ile bu sorun lehimize çözülmüştür.

* Patrikhane : Tüm ısrarlarımıza rağmen Patrikhane İstanbul dışına çıkarılamadı. Medeni Kanun ile yetkileri sınırlandırıldı.

* Nüfus Mübadelesi : Bu sorun Yunanlılar ile yaşandı. Ankara (Ahali) Antlaşması İstanbul'daki tüm Rumlar Türk vatandaşı sayılarak sorun çözülmüştür.

* Milletler Cemiyeti'ne Giriş (1932) : İspanya'nın daveti ve Yunanistan'ın desteği ile cemiyete üye olduk. Milletler Cemiyeti'ndeki ilk temsilcimiz Cemal Hüsnü Taray'dır.

* Balkan Antantı (1934) : İtalya ve Almanya'nın yayılmacı politikalarına karşı Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya arasında kuruldu.

* Montrö Boğazlar Sözleşmesi (1936) : Boğazlardaki komisyon kaldırıldı. Boğazın her iki tarafına Türk askerlerinin yerleşmesine karar verildi. Boğazlardaki hakimiyet tamamen Türkiye'ye bırakıldı.

* Akdeniz Paktı (1936) : İtalya'nın yayılmacı politikasına karşılık İngiltere, Türkiye, Yugoslavya ve Yunanistan arasında kuruldu.

* Sadabad Paktı (1937) : İtalya ve Almanya'nın yayılmacı politikasına karşılık Türkiye, İran, Irak ve Afganistan arasında kuruldu.

* Hatay (Sancak Sorunu) (1936-39) : Hatay Meclisi'nin kararıyla 1939'da İsmet İnönü Dönemi'nde Türkiye'ye katıldı.