Atatürk İlkeleri ve Anahtar Kelimeleri

1. Cumhuriyetçilik İlkesi
*Millet iradesi
*Millet meclisi
*Ulusal egemenlik
*Seçme ve seçilme hakkı
*Oy verme

2. Halkçılık İlkesi
*Eşitlik
*Sosyal Devlet anlayışı
*Sosyal Adalet
*Kanun üstünlüğü
*Halkın refah ve huzuru
*Toplumsal dayanışma

3. Milliyetçilik İlkesi
*Ulusal Bağımsızlık
*Birlik ve beraberlik
*Dil birliği
*Kültür birliği
*Türk ve Türkçe

4. Laiklik İlkesi
*Akıl ve bilim
*Din, vicdan ve mezhep özgürlüğü
*Tutucu olmama
*Din ve devlet işlerinin ayrı olması

5. Devletçilik İlkesi
*Devlet ve ekonomi
*Devlet planlaması
*Devlet yatırımları
*Milli kalkınma
*Milli bankacılık

6. İnkılapçılık İlkesi
*Sürekli değişim ve gelişim
*İlerleme
*Modernizm
*Muasır
*Dinamizm
*Devrim