Atatürk'ün Askerlik Hayatı

* Şam V.Ordu 39. Süvari alayına atandı (Staj yeri)

* Şam V.Ordu Kurmay Başkanlığı'na atandı (Kıdemli yüzbaşı olarak)

* Makedonya III. Ordu'ya atandı.

* Trablusgarp Savaşı'nda binbaşı oldu.

* 1913'te Sofya Askeri Ataşesi oldu.

* 1915'te Çanakkale'de Arıburnu Grup Komutanlığı'nı üstlendi. (Albaylığa terfi etti)

* Kafkas Cephesi'ne(Diyarbakır) gönderildi. (Generalliğe yükseldi)

* Adana'da Yıldırım Orduları Grup komutanı oldu.

* XVII. Ordu komutanlığı yaptı.

* Suriye'de Yıldırım orduları grup komutanı oldu.

* 30 Nisan 1919'da 9.Ordu müfettişliğine atandı. (Osmanlı'daki son görevi)

* Sakarya Savaşı'na Başkomutan sıfatıyla katıldı.

* Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Savaşı'nda son defa asker olarak görev yapmıştır.