Avrupa Hun Devleti (374-469)

▪︎Kavimler Göçü sonucunda Balamir önderliğinde Avrupa'da kurulan ilk Türk devletidir. (Avrupa Hun Devleti'nin kuruluş tarihi kavimler göçünün başlangıç tarihi olan 375 yılı kabul edilir.)

▪︎Günümüzdeki Macaristan topraklarında kurulmuştur.

▪︎Balamir'den sonra devletin başına Uldız geçmiştir.

▪︎Uldız zamanında Anadolu'ya ilk defa ayak basılmıştır.

▪︎Doğu Roma üzerine seferler (I. ve II. Balkan Seferleri) düzenlenmiş ve bunların sonucu olarak Anatolius Antlaşması ve Margos Barışı imzalanmıştır.

▪︎Bu antlaşmalar sonucunda Batı Roma'ya karşı barış politikası, Doğu Roma'ya karşı ise mücadele etme politikası benimsenmiştir.

▪︎Sınav Notu: Uldız, Trakya seferinde barış isteyen Doğu Roma'nın Trakya valisine “İstersem güneşin battığı yere kadar her yeri zapt edebilirim.” demiştir.

▪︎Avrupa Hun Devleti, en parlak dönemini Attila döneminde yaşamıştır.

▪︎Attila döneminde Bizans vergiye bağlanarak, Bizans'a karşı siyasi, askeri ve ekonomi üstünlük sağlanmıştır.

▪︎Sınav Notu : Avrupalılar Attila'yı, 'Tanrının Kırbacı' ve 'Cesur Kavimlerin Efendisi' olarak adlandırmışlardır. Avrupalılar Atilla'nın onlara gönderilen ilahi bir ceza olduğunu düşünmüşlerdir.

▪︎Sınav Notu : Attila, Almanların Nibelungen Destanı'nda Etzel olarak geçmiştir.

Matematik Dersi İle İlgili 10 Altın Kural
525

ÖSYM 2024 Sınav Takvimi
1492

KPSS 2023 SORULARI VE CEVAP ANAHTARI
10112

AYT Tarih Soru Cevap Uygulaması
3146

TEMBELLİKTEN KURTULMAK VE ÜRETKENLİĞİ ARTIRMAK İÇİN 4 TEMEL STRATEJİ
6415

Tarih Dersi İçin Çok Önemli Çalışma Tüyoları
11842

KPSS'de Yüksek Puan Almak İçin Nasıl Hazırlanmalıyım, Nelere Dikkat Etmeliyim?
17549

Tembellikten Kurtulmak İçin Ne Yapılmalı?
12376

Başarı İçin En Önemli Beş Temel Şart
13409

2023 ÖSYM Sınav Takvimi Belli Oldu
22011