Avrupa Hun Devleti (374-469)

▪︎Kavimler Göçü sonucunda Balamir önderliğinde Avrupa'da kurulan ilk Türk devletidir. (Avrupa Hun Devleti'nin kuruluş tarihi kavimler göçünün başlangıç tarihi olan 375 yılı kabul edilir.)

▪︎Günümüzdeki Macaristan topraklarında kurulmuştur.

▪︎Balamir'den sonra devletin başına Uldız geçmiştir.

▪︎Uldız zamanında Anadolu'ya ilk defa ayak basılmıştır.

▪︎Doğu Roma üzerine seferler (I. ve II. Balkan Seferleri) düzenlenmiş ve bunların sonucu olarak Anatolius Antlaşması ve Margos Barışı imzalanmıştır.

▪︎Bu antlaşmalar sonucunda Batı Roma'ya karşı barış politikası, Doğu Roma'ya karşı ise mücadele etme politikası benimsenmiştir.

▪︎Sınav Notu: Uldız, Trakya seferinde barış isteyen Doğu Roma'nın Trakya valisine “İstersem güneşin battığı yere kadar her yeri zapt edebilirim.” demiştir.

▪︎Avrupa Hun Devleti, en parlak dönemini Attila döneminde yaşamıştır.

▪︎Attila döneminde Bizans vergiye bağlanarak, Bizans'a karşı siyasi, askeri ve ekonomi üstünlük sağlanmıştır.

▪︎Sınav Notu : Avrupalılar Attila'yı, 'Tanrının Kırbacı' ve 'Cesur Kavimlerin Efendisi' olarak adlandırmışlardır. Avrupalılar Atilla'nın onlara gönderilen ilahi bir ceza olduğunu düşünmüşlerdir.

▪︎Sınav Notu : Attila, Almanların Nibelungen Destanı'nda Etzel olarak geçmiştir.

KPSS 2023 SORULARI VE CEVAP ANAHTARI
3102

AYT Tarih Soru Cevap Uygulaması
1852

TEMBELLİKTEN KURTULMAK VE ÜRETKENLİĞİ ARTIRMAK İÇİN 4 TEMEL STRATEJİ
5568

Tarih Dersi İçin Çok Önemli Çalışma Tüyoları
10815

KPSS'de Yüksek Puan Almak İçin Nasıl Hazırlanmalıyım, Nelere Dikkat Etmeliyim?
14302

Tembellikten Kurtulmak İçin Ne Yapılmalı?
12039

Başarı İçin En Önemli Beş Temel Şart
13124

2023 ÖSYM Sınav Takvimi Belli Oldu
21770