Avrupa Hun Devleti (374-469)

▪︎Kavimler Göçü sonucunda Balamir önderliğinde Avrupa'da kurulan ilk Türk devletidir. (Avrupa Hun Devleti'nin kuruluş tarihi kavimler göçünün başlangıç tarihi olan 375 yılı kabul edilir.)

▪︎Günümüzdeki Macaristan topraklarında kurulmuştur.

▪︎Balamir'den sonra devletin başına Uldız geçmiştir.

▪︎Uldız zamanında Anadolu'ya ilk defa ayak basılmıştır.

▪︎Doğu Roma üzerine seferler (I. ve II. Balkan Seferleri) düzenlenmiş ve bunların sonucu olarak Anatolius Antlaşması ve Margos Barışı imzalanmıştır.

▪︎Bu antlaşmalar sonucunda Batı Roma'ya karşı barış politikası, Doğu Roma'ya karşı ise mücadele etme politikası benimsenmiştir.

▪︎Sınav Notu: Uldız, Trakya seferinde barış isteyen Doğu Roma'nın Trakya valisine “İstersem güneşin battığı yere kadar her yeri zapt edebilirim.” demiştir.

▪︎Avrupa Hun Devleti, en parlak dönemini Attila döneminde yaşamıştır.

▪︎Attila döneminde Bizans vergiye bağlanarak, Bizans'a karşı siyasi, askeri ve ekonomi üstünlük sağlanmıştır.

▪︎Sınav Notu : Avrupalılar Attila'yı, 'Tanrının Kırbacı' ve 'Cesur Kavimlerin Efendisi' olarak adlandırmışlardır. Avrupalılar Atilla'nın onlara gönderilen ilahi bir ceza olduğunu düşünmüşlerdir.

▪︎Sınav Notu : Attila, Almanların Nibelungen Destanı'nda Etzel olarak geçmiştir.