Balta Limanı Antlaşması (1838)

* Dönemin padişahı II. Mahmut'tur.

* Osmanlı ile İngiltere arasında imzalanmıştır.

* Osmanlı, İngilizlere ekonomik bir çok ayrıcalıklar tanıdı.

* Osmanlı, başta İngiltere olmak üzere Avrupa'nın pazarı haline geldi.

* Osmanlı, Avrupa'nın yarı sömürgesi durumuna düştü.

* Kısacası, bu antlaşma ile Osmanlı ekonomisine balta inmiştir :(