BARAJLARIN YAPILIŞ AMAÇLARI

1. Hidroelektrik enerjisi üretmek

2. İçme ve kullanma suyu sağlamak

3. Arazileri taşkından korumak

4. Balıkçılık faaliyeti yapmak

5. Nehir yataklarını değiştirmek

6. Mesire alanı oluşturmak

7. Yapay göller oluşturmak