Büyük Selçuklu Devleti (1040-1157)

* Oğuzlar tarafından kurulmuştur.

* Devletin ismi Selçuk Bey'den gelmektedir.

* Devletin kurucusu Tuğrul Bey'dir.

* Anadolu'ya fetih amaçlı ilk Türk akınları Tuğrul Bey döneminde başlamıştır.

* 1040 yılında Gazneliler ile yapılan Dandanakan Savaşı'nı kazandılar. Bu savaştan sonra Gazneli Devleti yıkılma sürecine girmiştir.

* 1048 yılında Bizanslılar ile yapılan Pasinler Savaşı'nı kazandılar.

* 1055 yılında Bağdat Seferi ile Şii Büveyoğlulları'na son verildi, bundan dolayı Abbasi halifesi Tuğrul Bey'i "Doğu'nun ve Batı'nın Sultanı" olarak ilan etmiştir.

* 1071 yılında Bizanslılar ile yapılan Malazgirt Savaşı'nın kazandılar. Böylece Anadolu'nun kapıları Türklere açılmış oldu.

* En parlak dönemini Sultan Melikşah döneminde yaşanmıştır.

* 1157'de Sultan Sencer'in ölümüyle devlet yıkılmıştır.

* Devletin en büyük ve en tanınmış veziri Nizâmülmülk. (Nizâmülmülk, Siyasetname adlı kitabın müellifidir.)

* Hassan Sabbah'ın liderliğini yaptığı Batini hareketi (haşhaşiler) bu döneme damgasını vurmuştur.

* Ömer Hayyam, Celali Takvimini hazırlamıştır. (Celali Takvimi, güneş yılı esas alınarak hazırlanmıştır. Celali takvim ismini, Selçuklu Sultanı Melikşah'ın lakabı olan Celalettin'den almıştır. 1079 yılından itibaren kullanılan takvimde Nevruz yeni yılın başlangıcı olarak kabul edilmiştir.)

ÖSYM 2024 Sınav Takvimi
299

KPSS 2023 SORULARI VE CEVAP ANAHTARI
5662

AYT Tarih Soru Cevap Uygulaması
2328

TEMBELLİKTEN KURTULMAK VE ÜRETKENLİĞİ ARTIRMAK İÇİN 4 TEMEL STRATEJİ
6111

Tarih Dersi İçin Çok Önemli Çalışma Tüyoları
11200

KPSS'de Yüksek Puan Almak İçin Nasıl Hazırlanmalıyım, Nelere Dikkat Etmeliyim?
15529

Tembellikten Kurtulmak İçin Ne Yapılmalı?
12192

Başarı İçin En Önemli Beş Temel Şart
13246

2023 ÖSYM Sınav Takvimi Belli Oldu
21877