Ceza Hukukuna Hakim Olan İlkeler

* Kanunilik (Suç ve cezalar kanuna dayanır)

* Masumiyet Karinesi (Suçluluğu mahkemece sabit görülene kadar herkes suçsuzdur)

* Kanuni Hakim Güvencesi (Hiç kimse kanunen tabi olduğu mahkeme dışında bir başka merci önüne çıkarılamaz.)

* Suç ve cezalar geçmişe yürütülemez.

* Ceza sorumluğu şahsidir.

* Cezalandırmada adalet ve eşitlik vardır.

* Cezada hümanizm vardır. Cezalandırmadaki amaç toplum yararıdır.

* Ölüm cezası ve genel müsadere cezası verilemez.

* Cezalar insan onuruna aykırı olmamalıdır.