CUMHURBAŞKANI'NIN GÖREV VE YETKİLERİ

* Cumhurbaşkanı yardımcılarını atamak ve görevden almak

* Bakanları atamak ve görevden almak

* Genelkurmay başkanını atamak

* Rektörleri atamak

* Devlet Denetleme Kurulu'nun başkan ve üyelerini seçmek

* YÖK üyelerini seçmek

* Özel af ilan etmek

* OHAL ilan etmek

* Milli Güvenlik Kuruluna başkanlık etmek

* Milletlerarası antlaşmaları onaylamak

* Yasaları yayınlamak - veto etmek

* Anayasa değişikliğin halkoyuna sunmak

* Seçimleri yenilemek

* Anayasa mahkemesine iptal davası açmak

* Meclisi toplantıya çağırmak

* Anayasa Mahkemesinin 12 üyesini seçmek

* Danıştay’ın 1/4 üyesini seçmek

* HSYK’nın 4 üyesini seçmek

* Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısını ve Başsavcı vekilini seçmek