CUMHURBAŞKANININ SEÇİLMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

CUMHURBAŞKANI SEÇİLME YETERLİLİKLERİ
1.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
2.Kırk yaşını doldurmuş olmak
3.En az yükseköğrenim görmüş olmak
4.Milletvekili seçilme yeterliliklerine sahip olmak


CUMHURBAŞKANLIĞINA ADAY GÖSTERME
1.Siyasi parti grupları
2.En son yapılan genel seçimlerde geçerli oyların tek başına yada birlikte en az %5’ini almış olan siyasi partiler
3.En az 100 bin seçmen


CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ
* Cumhurbaşkanı halk tarafından seçilir
* Görev süresi (5+5) yıldır.
* Bir kimse hem cumhurbaşkanı adayı hem de milletvekili adayı olamaz.
* Cumhurbaşkanlığı seçim iki turla yapılır.
* İlk turda %50+1 alan seçilir. İkinci turda en çok oy alan iki aday yarışır. Oyların çoğunluğunu alan cb. seçilir.
* Cumhurbaşkanlığı seçimi TBMM seçimleri ile birlikte yapılır.
* Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması halinde kırkbeş gün içinde Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılır.
* Genel seçimlere bir yıl veya daha az süre kalmışsa TBMM seçimleri Cumhurbaşkanlığı seçimi ile birlikte yapılır.
* Bir kimse en fazla iki kez seçilebilir. (İkinci döneminde TBMM erken seçim kararı alırsa tekrar aday olabilir)