Cumhuriyetçilik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar

1. TBMM açıldı.

2. Saltanat kaldırıldı.

3. Cumhuriyet ilan edildi.

4. Halifelik kaldırıldı.

5. Erkan-ı Harbiye Vekaleti kapatıldı.

6. Subay-vekil uygulamasına son verildi.

7. 1921 ve 1924 Anayasaları kabul edildi.

9. Ordu siyasetten ayrıldı.

10. Siyasi partiler kuruldu.

11. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanındı.