Dağılma Dönemi'nin Önemli Antlaşmaları

Bükreş Antlaşması (1812)
* Dönemin padişahı II. Mahmut'tur.
* Osmanlı ile Rusya arasında imzalanmıştır.
* Bu antlaşma ile Osmanlı ilk defa bir azınlık grubuna ayrıcalık/imtiyaz tanımıştır. (Sırplar)
* Osmanlı'nın Sırplara imtiyaz vermesi diğer azınlık gruplarının da isyan etmelerine yol açmıştır.

Edirne Antlaşması (1829)
* Dönemin padişahı II. Mahmut
* Anlaşma yapılan devlet Rusya
* Yunanistan bağımsız oldu. ***
* Sırpların özerklikleri genişletildi.
* Eflak-Boğdan Sırp özerliğine verildi.
* Rus ticaret gemilerine boğazlardan geçme hakkı verildi.
* Osmanlı, Ruslara savaş tazminatı vermeyi kabul etti.

Kütahya Antlaşması (1833)
* Dönemin padişahı II. Mahmut'tur.
* Osmanlı ile Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa arasında imzalandı.
* Mehmet Ali Paşa'ya Şam Valiliği de verildi.
* Mehmet Ali Paşa'nın oğlu İbrahim Paşa'ya Adana muhassallığı ve Cidde valiliği verildi.
* Rusya bu antlaşmada Osmanlı'nın lehine tavır almıştır.

Balta Limanı Antlaşması (1838)
* Dönemin padişahı II. Mahmut'tur.
* Osmanlı ile İngiltere arasında imzalanmıştır.
* Osmanlı, İngilizlere ekonomik bir çok ayrıcalıklar tanıdı.
* Osmanlı, başta İngiltere olmak üzere Avrupa'nın pazarı haline geldi.
* Osmanlı, Avrupa'nın yarı sömürgesi durumuna düştü.
* Kısacası, bu antlaşma ile Osmanlı ekonomisine balta inmiştir :(

Hünkar İskelesi Antlaşması (8 Temmuz 1833)
* Dönemin padişahı II. Mahmut'tur.
* Osmanlı ile Rusya arasında imzanlandı.
* Kavalalı Mehmet Ali Paşa Olayı'nda Osmanlı'dan yana taraf tutan Rusya'ya birtakım haklar verildi.
* Osmanlı Devleti, boğazları Rusya'nın lehine kapatmayı kabul etti.
* Bu antlaşma ile Boğazlar Sorunu ortaya çıktı.
* Osmanlı bu antlaşma ile son defa boğazlar üzerindeki egemenlik hakkını kullandı.

Paris Antlaşması (1856)
* Dönemin padişahı Sultan Abdulmecit'tir.
* Kırım Savaşı sonrasında imzalanmıştır.
* Osmanlı, İngiltere, Fransa, Avusturya ve Rusya arasında imzalanmıştır.
* Osmanlı bu antlaşma ile Avrupa devleti sayılmıştır.
* Osmanlı Devleti, bu antlaşma ile Karadeniz'deki haklarını kaybetmiştir.
* Osmanlı Devleti, Kırım Savaşı'nı kazanmasına rağmen yenik devlet muamelesi görmüştür.
* Osmanlı Devleti, bu antlaşmada kazanımlar elde etmek amacıyla Islahat Fermanı'nı ilan etmiştir.

Berlin Antlaşması (1878)
* Dönemin padişahı II. Abdulhamid'dir.
* 93 Harbi'nden sonra Osmanlı ile Rusya arasında imzalanmıştır.
* İngiltere'nin karşı çıkmasından dolayı iptal edilen Ayastefanos Antlaşması'nın yerine imzalanan antlaşmadır.
* Dağılma döneminde şartları en ağır olan antlaşmadır.
* Osmanlı, bu antlaşmadaki tavrından dolayı Kıbrıs'ı geçici olarak İngiltere yönetimine bıraktı.
* Bulgaristan üç bölgeye ayrıldı.
* Rusya'nın sıcak denizlere inme politikası engellenmiş olundu.
* Sırbistan, Karadağ ve Romanya'ya bağımsızlık verildi.
* Elviye-i Selase(Kars, Ardahan ve Batum) Rusya'ya bırakıldı.
* Ermeni Sorunu ilk kez uluslararası bir sorun haline geldi.
* Balkanlardan Anadolu'ya yapılan Türk göçleri arttı.

Sınav Sürecinde Sağlıklı Yaşam ve Stresten Uzaklaşma Stratejileri
689

2024 KPSS Başvuru Tarihleri Belli Oldu
5303

Matematik Dersi İle İlgili 10 Altın Kural
12033

ÖSYM 2024 Sınav Takvimi
24273

KPSS 2023 SORULARI VE CEVAP ANAHTARI
18017

AYT Tarih Soru Cevap Uygulaması
24730

TEMBELLİKTEN KURTULMAK VE ÜRETKENLİĞİ ARTIRMAK İÇİN 4 TEMEL STRATEJİ
47849

Tarih Dersi İçin Çok Önemli Çalışma Tüyoları
82889

KPSS'de Yüksek Puan Almak İçin Nasıl Hazırlanmalıyım, Nelere Dikkat Etmeliyim?
119781

Tembellikten Kurtulmak İçin Ne Yapılmalı?
93082

Başarı İçin En Önemli Beş Temel Şart
68442