Demokrasinin Temel İlkeleri

1. Milli Egemenlik

2. Seçme ve seçilme hakkı

3. Çoğulculuk

4. Katılım

5. Muhalefetin iktidar olabilmesinin mümkün olması

6. Muhalefet yapma özgürlüğü

7. Çoğunluğun yönetme hakkına sahip olması/Çoğunluk

8. Temel hak ve özgürlüklerin korunması

9. Hukukun üstünlüğü

10. Hoşgörü

11. Kuvvetler ayrılığı