DEVLET MEMURU OLMA ŞARTLARI

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

* 18 Yaşını doldurmak

* En az ortaokul mezunu olmak

* Kamu haklarından mahrum olmamak

* Taksirli suçlar hariç, 1 yıl daha fazla hapis cezası almamış olmak

* Yüz kızartıcı suçlardan dolayı mahkum olmamak

* Görevini engelleyici sağlık sorunu olmamak

* Askerlikle ilişiği olmamak