Duraklama Dönemi(17. yüzyıl) Gelişmeleri

1. I. Ahmet Dönemi
* Ekber ve Erşed sistemi getirilmiştir. Böylece veraset sistemi belirli ve düzenli bir hale gelmiştir.
* Sancağa çıkmadan padişah olan ilk kişidir.
* Celali İsyanları Kuyucu Murat Paşa tarafından bastırılmıştır.
* Sultan Ahmet Camii inşaa edilmiştir. (Mimar Sedefkar Mehmet Ağa)


2. II. Osman Dönemi
* Saray dışı evlilik yaparak saraydan evlenme zorunluluğunu kaldırmıştır.
* Şeyhülislamın fetva verme dışındaki yetkilerini kısıtlamıştır.
* Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmayı düşünmüştür.
* Devletin başkentini İstanbul'dan Anadolu'ya taşımayı planlamıştır.
* Devletin kötü gidişatını durdurmak için ıslahat yapan ilk padişahtır.
* Yeniçeriler tarafından katledilen ilk padişahtır.


3. IV. Murat Dönemi
* Lakabı Bağdat Fatihi'dir.
* Bağdat ve Revan'ı feth etmiştir.
* Yeniçeri kontrol altına almayı başarmıştır.
* Saray kadınlarının yönetimde söz sahibi olmalarını engellemiştir.
* Şeyhülislam idam eden ilk padişahtır. (Ahizade Hüseyin paşa)
* İçki, tütün, kumar ve gece dışarı çıkma yasağını getirmiştir.
* Koçi Bey Risalesini 4.Murat'a sunmuştur.
* Katip Çelebi'ye raporlar hazırlatılmıştır.
* Hazarfen Ahmet Çelebi bu dönemde kanat takarak uçma denemesi yapmış ve başarılı olmuştur.
* Evliya Çelebi, Seyehatname adlı eserini kaleme almıştır.
* Lagari Hasan Çelebi, roketle uçma denemesi yapan ilk insan olarak tarihe geçmiştir.


4. IV. Mehmet Dönemi
* Lakabı Avcı Mehmet'tir.
* En küçük yaşta tahta geçen Osmanlı padişahıdır. (6 yaşında)
* Bu dönemde Vakay-ı Vakvakiye (çınar vakası) adıyla Yeniçeri isyanı yaşanmış ve 40 yakın devlet adamı ağaçlara asılarak idam edilmiştir.
* Tarhuncu Ahmet Paşa, Osmanlı'nın ilk modern ve denk bütçesini hazırlamıştır.


5. Köprülüler Dönemi
* Köprülüler Dönemi, Köprülü Mehmet Paşa ile birlikte başlayan ve Kara Mustafa Paşa'nın idam edilmesi ile sona ermiş olan dönemdir.
* Köprülü Mehmet Paşa, Osmanlı'da şartlı sadrazam olan ilk ve tek kişidir.
* Köprülü Mehmet Paşa, Yeniçeri Ocağı'nı kontrol altına almış, siyasi, sosyal ve ekonomik düzenlemeler yapmıştır.
* Fazıl Ahmet Paşa Girit'i feth etmiştir.
* Fazıl Ahmet Paşa, Uyvar ve Neograt kalelerini almıştır. (Uyvar önünde bir Türk gibi güçlü, deyimi bu fetihten sonra Avrupa'da kullanılmaya başlanmıştır.)
* Merzifonlu Kara Mustafa Paşa II. Viyana kuşatmasında başarısız olması üzerine idam edilmiş ve Köprülüler Dönemi sona ermiştir.