Duraklama Dönemi(17. yüzyıl) Gelişmeleri

1. I. Ahmet Dönemi
* Ekber ve Erşed sistemi getirilmiştir. Böylece veraset sistemi belirli ve düzenli bir hale gelmiştir.
* Sancağa çıkmadan padişah olan ilk kişidir.
* Celali İsyanları Kuyucu Murat Paşa tarafından bastırılmıştır.
* Sultan Ahmet Camii inşaa edilmiştir. (Mimar Sedefkar Mehmet Ağa)


2. II. Osman Dönemi
* Saray dışı evlilik yaparak saraydan evlenme zorunluluğunu kaldırmıştır.
* Şeyhülislamın fetva verme dışındaki yetkilerini kısıtlamıştır.
* Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmayı düşünmüştür.
* Devletin başkentini İstanbul'dan Anadolu'ya taşımayı planlamıştır.
* Devletin kötü gidişatını durdurmak için ıslahat yapan ilk padişahtır.
* Yeniçeriler tarafından katledilen ilk padişahtır.


3. IV. Murat Dönemi
* Lakabı Bağdat Fatihi'dir.
* Bağdat ve Revan'ı feth etmiştir.
* Yeniçeri kontrol altına almayı başarmıştır.
* Saray kadınlarının yönetimde söz sahibi olmalarını engellemiştir.
* Şeyhülislam idam eden ilk padişahtır. (Ahizade Hüseyin paşa)
* İçki, tütün, kumar ve gece dışarı çıkma yasağını getirmiştir.
* Koçi Bey Risalesini 4.Murat'a sunmuştur.
* Katip Çelebi'ye raporlar hazırlatılmıştır.
* Hazarfen Ahmet Çelebi bu dönemde kanat takarak uçma denemesi yapmış ve başarılı olmuştur.
* Evliya Çelebi, Seyehatname adlı eserini kaleme almıştır.
* Lagari Hasan Çelebi, roketle uçma denemesi yapan ilk insan olarak tarihe geçmiştir.


4. IV. Mehmet Dönemi
* Lakabı Avcı Mehmet'tir.
* En küçük yaşta tahta geçen Osmanlı padişahıdır. (6 yaşında)
* Bu dönemde Vakay-ı Vakvakiye (çınar vakası) adıyla Yeniçeri isyanı yaşanmış ve 40 yakın devlet adamı ağaçlara asılarak idam edilmiştir.
* Tarhuncu Ahmet Paşa, Osmanlı'nın ilk modern ve denk bütçesini hazırlamıştır.


5. Köprülüler Dönemi
* Köprülüler Dönemi, Köprülü Mehmet Paşa ile birlikte başlayan ve Kara Mustafa Paşa'nın idam edilmesi ile sona ermiş olan dönemdir.
* Köprülü Mehmet Paşa, Osmanlı'da şartlı sadrazam olan ilk ve tek kişidir.
* Köprülü Mehmet Paşa, Yeniçeri Ocağı'nı kontrol altına almış, siyasi, sosyal ve ekonomik düzenlemeler yapmıştır.
* Fazıl Ahmet Paşa Girit'i feth etmiştir.
* Fazıl Ahmet Paşa, Uyvar ve Neograt kalelerini almıştır. (Uyvar önünde bir Türk gibi güçlü, deyimi bu fetihten sonra Avrupa'da kullanılmaya başlanmıştır.)
* Merzifonlu Kara Mustafa Paşa II. Viyana kuşatmasında başarısız olması üzerine idam edilmiş ve Köprülüler Dönemi sona ermiştir.

Matematik Dersi İle İlgili 10 Altın Kural
525

ÖSYM 2024 Sınav Takvimi
1492

KPSS 2023 SORULARI VE CEVAP ANAHTARI
10110

AYT Tarih Soru Cevap Uygulaması
3140

TEMBELLİKTEN KURTULMAK VE ÜRETKENLİĞİ ARTIRMAK İÇİN 4 TEMEL STRATEJİ
6415

Tarih Dersi İçin Çok Önemli Çalışma Tüyoları
11842

KPSS'de Yüksek Puan Almak İçin Nasıl Hazırlanmalıyım, Nelere Dikkat Etmeliyim?
17549

Tembellikten Kurtulmak İçin Ne Yapılmalı?
12376

Başarı İçin En Önemli Beş Temel Şart
13409

2023 ÖSYM Sınav Takvimi Belli Oldu
22010