EĞİTİM ve KÜLTÜR ALANINDA YAPILAN İNKILAPLARI

1. Telif ve Tercüme Heyeti (1921-1926)

2. I. Maarif Kongresi (15-16 Temmuz 1921)
* I. Maarif Kongresi Eskişehir-Kütahya Muharebeleri sırasında Ankara’da toplanmıştır.

3. Heyet-i İlmiyeler (1923-1926)
* Heyet-i İlmiyeler yeni Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin eğitim politikalarını belirlemiştir.

4. Tevhid-i Tedrisat Kanunu (3 Mart 1924)
* Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile bütün okulların programlarının ve eğitim sisteminin düzenlenmesi Millî Eğitim Bakanlığına bırakıldı.

5. Medreselerin Kapatılması (11 Mart 1924)
* Medreselerin kapatılması ile eğitimde ikilik ortadan kalkmış ve laik eğitim sisteminin önü aççılmıştır.

6. Maarif Teşkilatı Kanunu (2 Mart 1926)
* Maarif Teşkilatı Kanunu ile Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun ilkeleri ışığında eğitim hizmetleri düzenlenmiş ve Talim ve Terbiye Kurulu açılmıştır.

7. Harf Devrimi (1 Kasım 1928)
* Okur-yazar oranını artırmak ve Batı ile olan kültürel ilişkileri geliştirmek amaçlanmıştır.

8. Millet Mektepleri Talimatnamesi (24 Kasım 1928)
* Millet Mektepleri vatandaşlara (14-45 yaş arası) yeni harfleri öğretmek amacı ile açılmıştır.

9. Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti (Türk Tarih Kurumu) (15 Nisan 1931)
* Türklerin kökenlerini araştırmak ve Türklerin Dünya ve İslam tarihine katkılarını ortaya koymak amacıyla açılmıştır.

10. Halkevleri (19 Şubat 1932)
* Halkevleri, halkın kültürel yönden gelişimini sağlamak ve cumhuriyet ilkeleri ve inkılaplarını halka aktarmak amacı ile kurulmuştur.

11. Türk Dili Tetkik Cemiyeti (Türk Dil Kurumu) (12 Temmuz 1932)
* Türk dilini yabancı dillerin etkisinden kurtarmak, Türkçe’yi zenginleştirmek ve Türkçe’yi halkın anlayacağı şekle getirmek amacıyla kurulmuştur.

12. Üniversite Reformu (1933)
* Albert Malche'nin raporuna bağlı olarak Üniversite Reformu gerçekleştirilmiş ve Darülfünun kapatılarak yerine İstanbul Üniversitesi açılmıştır.