EĞİTİM ve KÜLTÜR ALANINDA YAPILAN İNKILAPLARI

1. Telif ve Tercüme Heyeti (1921-1926)

2. I. Maarif Kongresi (15-16 Temmuz 1921)
* I. Maarif Kongresi Eskişehir-Kütahya Muharebeleri sırasında Ankara’da toplanmıştır.

3. Heyet-i İlmiyeler (1923-1926)
* Heyet-i İlmiyeler yeni Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin eğitim politikalarını belirlemiştir.

4. Tevhid-i Tedrisat Kanunu (3 Mart 1924)
* Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile bütün okulların programlarının ve eğitim sisteminin düzenlenmesi Millî Eğitim Bakanlığına bırakıldı.

5. Medreselerin Kapatılması (11 Mart 1924)
* Medreselerin kapatılması ile eğitimde ikilik ortadan kalkmış ve laik eğitim sisteminin önü aççılmıştır.

6. Maarif Teşkilatı Kanunu (2 Mart 1926)
* Maarif Teşkilatı Kanunu ile Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun ilkeleri ışığında eğitim hizmetleri düzenlenmiş ve Talim ve Terbiye Kurulu açılmıştır.

7. Harf Devrimi (1 Kasım 1928)
* Okur-yazar oranını artırmak ve Batı ile olan kültürel ilişkileri geliştirmek amaçlanmıştır.

8. Millet Mektepleri Talimatnamesi (24 Kasım 1928)
* Millet Mektepleri vatandaşlara (14-45 yaş arası) yeni harfleri öğretmek amacı ile açılmıştır.

9. Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti (Türk Tarih Kurumu) (15 Nisan 1931)
* Türklerin kökenlerini araştırmak ve Türklerin Dünya ve İslam tarihine katkılarını ortaya koymak amacıyla açılmıştır.

10. Halkevleri (19 Şubat 1932)
* Halkevleri, halkın kültürel yönden gelişimini sağlamak ve cumhuriyet ilkeleri ve inkılaplarını halka aktarmak amacı ile kurulmuştur.

11. Türk Dili Tetkik Cemiyeti (Türk Dil Kurumu) (12 Temmuz 1932)
* Türk dilini yabancı dillerin etkisinden kurtarmak, Türkçe’yi zenginleştirmek ve Türkçe’yi halkın anlayacağı şekle getirmek amacıyla kurulmuştur.

12. Üniversite Reformu (1933)
* Albert Malche'nin raporuna bağlı olarak Üniversite Reformu gerçekleştirilmiş ve Darülfünun kapatılarak yerine İstanbul Üniversitesi açılmıştır.

Matematik Dersi İle İlgili 10 Altın Kural
1438

ÖSYM 2024 Sınav Takvimi
2298

KPSS 2023 SORULARI VE CEVAP ANAHTARI
12977

AYT Tarih Soru Cevap Uygulaması
4035

TEMBELLİKTEN KURTULMAK VE ÜRETKENLİĞİ ARTIRMAK İÇİN 4 TEMEL STRATEJİ
7137

Tarih Dersi İçin Çok Önemli Çalışma Tüyoları
12144

KPSS'de Yüksek Puan Almak İçin Nasıl Hazırlanmalıyım, Nelere Dikkat Etmeliyim?
18620

Tembellikten Kurtulmak İçin Ne Yapılmalı?
12498

Başarı İçin En Önemli Beş Temel Şart
13511

2023 ÖSYM Sınav Takvimi Belli Oldu
22079