Erzurum Kongresi (23 Temmuz-7 Ağustos 1919)

*Kongre başkanı, Mustafa Kemal Paşa olmuştur.

*Kongre, toplanış amacı bakımından bölgesel, aldığı kararlar bakımından ulusaldır.

*Kongreyi, Trabzon Muhafaza-i Hukuk Cemiyeti ve Şark Vilayetleri Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti düzenlemiştir.

*İlk defa vatanın sınırlarından bahsedilmiştir. (Ulusal sınırlar içinde vatan, bir bütündür.)

*Milli Mücadele'de ilk defa mandacılık reddedilmiştir. (Manda ve himaye kabul edilemez.)

*Ulusal bağımsızlık ve milli egemenlikten bahsedilmiştir. (Kuvayımilliye'yi etkin, milli iradeyi hakim kılmak esastır.)

*Dış devletlerden yardım alınabileceği belirtilmiştir.

*Azınlıklara siyasi ve sosyal dengeyi bozacak ayrıcalıkların verilmemesi kararı alınmıştır.

*Milli bir hükümetin kurulmasından bahsedilmiştir.

*Mebusan Meclisinin derhal açılması gerektiği belirtilmiştir.

*Padişahın ve saltanatın düştüğü bu durumdan kurtulacağı belirtilmiştir.