Fatih Sultan Mehmet (1451-1481)

* Lakabı, 'Sultanu’l-berreyn ve’l-bahreyn'dir.

* 29 Mayıs 1453 tarihin İSTANBUL feth edildi.

* MORA ve TRABZON feth edildi

* Sırbistan, Boğdan, Bosna ve Hersek, Arnavutluk feth edildi.

* Venedik tüccarlara ekonomik imtiyazlar verildi.

* KIRIM feth edildi ve böylece Karadeniz bir Türk Gölü oldu. İPEK YOLU tamamen Osmanlı'nın denetimine girdi.

* OTLUKBELİ Savaşı ile AKKOYUNLULAR mağlup edildi.

* TOPKAPI SARAYI inşaa edildi.

* Sarayda Enderun Mektebi açıldı. (Devlet adamı yetiştirmek için)

* SAHN-I SEMAN MEDRESELERİ kuruldu.

* 'Ülke padişah ve erkek evlatlarının malıdır.' anlayışı yerine 'Ülke sadece padişahındır' anlayışı getirildi. (Merkezi otorite güçlendirildi)

* 'Devletin bekası için kardeş katli caizdir.' maddesi Kanunname-i Âli Osman'a eklendi.