Fiil Ehliyetine Göre Gerçek Kişiler

1. Tam Ehliyetli
*Fiil ehliyetinin tüm şartlarını taşıyan ve bunların sonuçlarından sorumlu olan kişilerdir.

2. Sınırlı Ehliyetli
*Kendisine yasal danışman atanan ayırt etme gücüne sahip, ergin, kısıtlı olmayan kişiler.

3. Tam Ehliyetsiz
*Bu kişilerin ayırt etme güçleri yoktur.Bu kişiler hukuki hiçbir işlem yapamazlar.Tam ehliyetsiz kişilerin bu bağlamda yaptıkları işlemler kesin hükümsüzdür.

4. Sınırlı Ehliyetsiz
*Sınırlı ehliyetsiz kişiler, ayırt etme gücüne sahip ancak ya küçük ya da kısıtlı olan bireylerdir.