GAZNELİLER DEVLETİ (963 - 1187)

* Devletin Kurucusu : Alp(Sebüg) Tigin (İlk defa padişah ünvanını kullanan Türk hükümdar)

* Devletin Başkenti : Gazne(Afganistan)

* Devletin Resmi Dili : Farsça

* Devletin diğer isimleri : Yeminiler, Sebügteginiler

* En parlak zamanı : Gazneli Mahmut Dönemi

* Gazneli Mahmut, ilk defa Sultan ünvanını kullanan Türk hükümdardır.

* Gazneli Mahmut, Hindistan'da Müslümanlığın yayılmasına vesile olduğu için Abbasi Halifesi tarafından 'Yemînü'd-Devle', 'Velî Emîrü'l-Mü'minîn' ve 'Emîrü'l-Mille' gibi unvanlarla anılmıştır.

* Devletin sahip olduğu özellik : İmparatorluk

* Yıkılmasına sebep olan savaş : Dandanakan(1040 - Büyük Selçuklu)

* Günümüze kadar kalan eserleri : Ribat-ı Mahi, Sultan Behramşah Minaresi, Sultan Mesut Minaresi, Leşker-i Bazar Ulu Camii, Zafer Kuleleri

* Devletin İslam alemine en büyük katkısı : Hindistan, Pakistan, Bangladeş gibi ülkelere İslamiyetin ilk defa yayılmasını sağlaması