Gerileme Dönemi(18. yüzyıl) Gelişmeleri

1. III. Ahmet Dönemi (1718 – 1730)
* Lale Devri olarak da bilinir
* Dönemin ünlü sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'dır.
* 1818 Pasarofça Antlaşması ile Batı'nın üstünlüğü kabul edilmiş ve Osmanlı'da Batıcılık akımı ilk defa başlamıştır.
* İlk kez geçici elçilikler kurulmuştur.(Viyana ve Paris)
* İlk defa Çiçek Aşısı kullanılmıştır.(iran'dan getirildi)
* Tercüme kurulu oluşturulmuş Doğu ve Batı eserleri Türkçe’ye çevrilmiştir.
* Kumaş ve kağıt fabrikaları kurulmuş, kütüphaneler açılmıştır.
* Sait Çelebi ve İbrahim Müteferrika'nın girişimi ile ilk defa matbaa ülkeye getirilmiştir.
* Tulumbacılar Ocağı (itfaiye teşkilatı) kurulmuştur.
* Batı tarzı mimariyle örnek Barok-Rokoko tipinde eserler yapılmıştır.(Nuruosamaniye Camii, 3. Ahmet Çeşmesi)
* Bu dönemde askeri ıslahatlar yapılmamıştır.


2. I. Mahmut Dönemi (1730 – 1754)
* İlk defa batı örnek alınarak askeri ıslahatlar yapılmıştır.
* Topçu ve Humbaracı Ocakları ıslah edilmiştir. (Humbaracı Ahmet Paşa/Comte de Bonneval)
* Osmanlı Devleti’nin batı tarzında ilk okulu olan 'Hendesehane' açılmıştır.
* Fransa'ya verilen kapütülasyonlar sürekli hale getirilmiştir. (Fransa Belgrad Antlaşması'nda arabuluculuk yaptığı için)


3. III. Mustafa Dönemi (1757 – 1774)
* Dönemin ünlü sadrazamı Koca Ragıp Paşa'dır.
* Macar asıllı bir Fransız olan 'Baron De Tott' askeri ıslahatlarda etkili olmuştur.
* Esham Sistemi (İç borçlanma) düzenlenmiştir.
* Sürat Topçuları Ocağı kurulmuştur.


4. I. Abdülhamit Dönemi (1774 – 1789)
* İlk defa Esham Sistemi uygulanmaya başlanmıştır.
* Mühendishane-i Bahr-i Hümayun (Deniz Mühendishanesi) kurulmuştur.
* Yeniçeri sayımı yapılmış ve Yeniçeri düzene sokulmaya çalışmıştır.
* Ulufe alım satımı yasaklanmıştır.
* Cülus bahşişi kaldırılmıştır.
* İstihkam Okulu açılmıştır.
* 1774'te Rusya ile imzalanan Küçük Kaynarca Ant. ile Kırım bağımsız olmuştur.
* 1779'da Aynalıkavak Tenkihnamesi ile Şahin Giray Kırım hanı olmuştur.


5. III. Selim Dönemi (1789 – 1807)
* İlk defa daimi elçilikler açılmıştır.
* Matbaa-ı Amire adı verilen ilk devlet matbaası kurulmuştur.
* Fransızca askeriyede zorunlu ders olarak okutulmuştur.
* Tercüme faaliyetlerine önem verilmiştir.
* Mühendishane-i Berrihümayun açılmıştır.
* Meclis-i Meşveret kurulmuştur.
* Nizam-ı Cedit ordusunu kurulmuştur.
* İrad-ı Cedit hazinesi oluşturulmuştur.
* Levent ve Selimiye kışlaları kuruldu.
* Yerli malı kullanılması teşvik edilmiştir.
* İlim adamlarına Layiha'lar hazırlatılmıştır.
* Lağımcı, topçu, humbaracı ocakları yeniden düzenlenmiştir.
* 1792'de imzalanan Yaş Ant. ile Kırım'ın Ruslara ait olduğu kabul edilmiştir.
* 1798'de Cezzar Ahmet Paşa Napolyon'un Mısır'ı işgal etmesini durdurmuş ve Napolyon'u mağlup eden tek komutan olarak tarihe geçmiştir.

AYT Tarih Soru Cevap Uygulaması
673

TEMBELLİKTEN KURTULMAK VE ÜRETKENLİĞİ ARTIRMAK İÇİN 4 TEMEL STRATEJİ
4052

Tarih Dersi İçin Çok Önemli Çalışma Tüyoları
6883

KPSS'de Yüksek Puan Almak İçin Nasıl Hazırlanmalıyım, Nelere Dikkat Etmeliyim?
12512

Tembellikten Kurtulmak İçin Ne Yapılmalı?
11671

Başarı İçin En Önemli Beş Temel Şart
12897

2023 ÖSYM Sınav Takvimi Belli Oldu
21232