HALİFELİĞİN KALDIRILMASI (3 Mart 1924)

Halifeliğin Kaldırılmasının Nedenleri :
1. Halifelik makamının yapılacak inkılapların önündeki en büyük engel olması.
2. Halifelik makamının Cumhuriyet rejimi ve ulus devlet anlayışı ile bağdaşmaması.
3. Laikliğin önünde bir engel teşkil etmesi.
4. Halifeliğin, saltanat yanlılarının güç aldığı bir makam durumuna gelmesi
5. Halifeliğin bir siyasi makam gibi hareket etmesi
6. Halifeliğin rejim ve inkılap karşıtlarının sığınabilecekleri bir odak hâline gelmesi
7. Seyyid Emir Ali ve Ağa Han'ın Türkiye'nin içişlerine karışıldığını ortaya koyan mektubunun gazetelerde yayınlanması


Halifeliğin Kaldırılmasının Sonuçları :
1. TBMM’nin ülke genelindeki otoritesi güçlenmiştir.
2. İnkılaplar ve milli egemenliğin önündeki en büyük engel ortadan kalkmıştır.
3. Yabancı devletlerin iş içlerimize karışma girişimleri önlenmiştir.
4. Devletin rejimi konusunda tartışmaya yol açabilecek bir kurum kaldırılmıştır.
5. Ümmetçilik anlayışı zayıflatılmış, yerine Ulus-toplum anlayışı güçlendirilmiştir.
6. İki başlı görüntü yok edilmiştir.
7. Milli egemenlik anlayışı güçlendirilmiştir.
8. Laikleşme yolundaki en önemli adım atılmıştır.
9. Şeyhülislamlık makamı (Bab-ı Meşihat Dairesi) sona erdirilmiştir.

ÖSYM 2024 Sınav Takvimi
299

KPSS 2023 SORULARI VE CEVAP ANAHTARI
5662

AYT Tarih Soru Cevap Uygulaması
2328

TEMBELLİKTEN KURTULMAK VE ÜRETKENLİĞİ ARTIRMAK İÇİN 4 TEMEL STRATEJİ
6111

Tarih Dersi İçin Çok Önemli Çalışma Tüyoları
11200

KPSS'de Yüksek Puan Almak İçin Nasıl Hazırlanmalıyım, Nelere Dikkat Etmeliyim?
15529

Tembellikten Kurtulmak İçin Ne Yapılmalı?
12192

Başarı İçin En Önemli Beş Temel Şart
13246

2023 ÖSYM Sınav Takvimi Belli Oldu
21877