HALİFELİĞİN KALDIRILMASI (3 Mart 1924)

Halifeliğin Kaldırılmasının Nedenleri :
1. Halifelik makamının yapılacak inkılapların önündeki en büyük engel olması.
2. Halifelik makamının Cumhuriyet rejimi ve ulus devlet anlayışı ile bağdaşmaması.
3. Laikliğin önünde bir engel teşkil etmesi.
4. Halifeliğin, saltanat yanlılarının güç aldığı bir makam durumuna gelmesi
5. Halifeliğin bir siyasi makam gibi hareket etmesi
6. Halifeliğin rejim ve inkılap karşıtlarının sığınabilecekleri bir odak hâline gelmesi
7. Seyyid Emir Ali ve Ağa Han'ın Türkiye'nin içişlerine karışıldığını ortaya koyan mektubunun gazetelerde yayınlanması


Halifeliğin Kaldırılmasının Sonuçları :
1. TBMM’nin ülke genelindeki otoritesi güçlenmiştir.
2. İnkılaplar ve milli egemenliğin önündeki en büyük engel ortadan kalkmıştır.
3. Yabancı devletlerin iş içlerimize karışma girişimleri önlenmiştir.
4. Devletin rejimi konusunda tartışmaya yol açabilecek bir kurum kaldırılmıştır.
5. Ümmetçilik anlayışı zayıflatılmış, yerine Ulus-toplum anlayışı güçlendirilmiştir.
6. İki başlı görüntü yok edilmiştir.
7. Milli egemenlik anlayışı güçlendirilmiştir.
8. Laikleşme yolundaki en önemli adım atılmıştır.
9. Şeyhülislamlık makamı (Bab-ı Meşihat Dairesi) sona erdirilmiştir.