Halkçılık İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar

1. Tevhid-i Tedrisat Kanunu kabul edildi. (1924)

2. Aşar vergisi kaldırıldı. (1925)

3. Türk Medeni Kanunu kabul edildi. (1926)

4. Patrikhane ve konsoloslukların nikah kıyma, mahkeme kurma gibi yetkileri sona erdirildi. (1926)

5. Harf inkılabı yapıldı. (1928)

6. Millet mektepleri açıldı. (1929)

7. İlköğretim zorunlu ve ücretsiz hale getirildi. (1931)

8. Kılık-Kıyafet Kanunu kabul edildi. (1934)

9. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanındı. (1934)

10. Soyadı Kanunu kabul edildi. (1934)

11. Ayrıcalık içeren unvanlar(şeyh, derviş, seyyit vs.) kaldırıldı. (1934)

12. Halk dilinden oluşan kelimelerle sözlük hazırlandı.

KPSS 2023 SORULARI VE CEVAP ANAHTARI
3100

AYT Tarih Soru Cevap Uygulaması
1852

TEMBELLİKTEN KURTULMAK VE ÜRETKENLİĞİ ARTIRMAK İÇİN 4 TEMEL STRATEJİ
5568

Tarih Dersi İçin Çok Önemli Çalışma Tüyoları
10815

KPSS'de Yüksek Puan Almak İçin Nasıl Hazırlanmalıyım, Nelere Dikkat Etmeliyim?
14302

Tembellikten Kurtulmak İçin Ne Yapılmalı?
12039

Başarı İçin En Önemli Beş Temel Şart
13124

2023 ÖSYM Sınav Takvimi Belli Oldu
21770