Halkçılık İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar

1. Tevhid-i Tedrisat Kanunu kabul edildi. (1924)

2. Aşar vergisi kaldırıldı. (1925)

3. Türk Medeni Kanunu kabul edildi. (1926)

4. Patrikhane ve konsoloslukların nikah kıyma, mahkeme kurma gibi yetkileri sona erdirildi. (1926)

5. Harf inkılabı yapıldı. (1928)

6. Millet mektepleri açıldı. (1929)

7. İlköğretim zorunlu ve ücretsiz hale getirildi. (1931)

8. Kılık-Kıyafet Kanunu kabul edildi. (1934)

9. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanındı. (1934)

10. Soyadı Kanunu kabul edildi. (1934)

11. Ayrıcalık içeren unvanlar(şeyh, derviş, seyyit vs.) kaldırıldı. (1934)

12. Halk dilinden oluşan kelimelerle sözlük hazırlandı.

AYT Tarih Soru Cevap Uygulaması
859

TEMBELLİKTEN KURTULMAK VE ÜRETKENLİĞİ ARTIRMAK İÇİN 4 TEMEL STRATEJİ
4148

Tarih Dersi İçin Çok Önemli Çalışma Tüyoları
7079

KPSS'de Yüksek Puan Almak İçin Nasıl Hazırlanmalıyım, Nelere Dikkat Etmeliyim?
12644

Tembellikten Kurtulmak İçin Ne Yapılmalı?
11707

Başarı İçin En Önemli Beş Temel Şart
12935

2023 ÖSYM Sınav Takvimi Belli Oldu
21311