HUKUK ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR

Şeriye ve Evkaf Vekâleti kaldırıldı. (1924)

Şeriye Mahkemeleri kaldırıldı. (1924)

1924 Anayasası yürürlüğe girdi.

Ankara Hukuk Mektebi açıldı. (1925)

Medeni Kanun kabul edildi (İsviçre örnek alındı). (1926)

Ceza Kanunu kabul edildi (İtalya örnek alındı). (1926)

Borçlar Kanunu kabul edildi (Almanya örnek alındı). (1926)

Devletin dini İsIam’dır, hükmü anayasadan çıkartıldı. (1928)

İdare Hukuku kabul edildi (Fransa örnek alındı). (1929)

Kadınlara belediye seçimlerine katılma hakkı tanındı. (1930)

Kadınlara muhtarlık seçimlerine katılma hakkı tanındı. (1933)

Kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı tanındı. (1934)

Atatürk ilkeleri anayasaya konuldu. (1937)