Hukuk Kurallarının Özellikleri

* Toplumsal yaşamı düzenler.

* Maddi yaptırım gücü vardır.

* Kamu gücü (devlet) ile desteklenmiştir.

* Değişkendir

* Süreklidir.

* Geneldir yani herkese uygulanır.

* Soyuttur.

* Adaleti gerçekleştirme amacı vardır.

* Hukuk kurallarına uyulmadığı zaman yaptırımlar/müeyyideler uygulanır.