Hukukta Boşluk Türleri

1. Hukuk Boşluğu : Yazılı ve yazısız kaynaklarda bir hüküm bulunmaması durumudur. Hukuk boşluğunda Hakim, hukuk oluşturma yetkisine sahiptir.

2. Kanun Boşluğu : Yazılı kaynaklarda uygulayacak bir hüküm bulunmaması durumudur. Hakim, kanun boşluğunda yazısız kaynaklara bakmak zorundadır. Kanun boşluğu iki alt dala ayrılır.

a. Kural İçi Boşluk : Kanun koyucunun bilerek ve isteyerek bıraktığı boşluktur. Hakim, böyle bir durumda takdir yetkisini kullanır.

b. Kural Dışı Boşluk : Kanun koyucunun farkında olmadan bıraktığı boşluktur. Bu da kendi içinde ikiye ayrılır:
1. Açık Boşluk (Gerçek Boşluk): Olaya uygulanacak hiçbir hüküm yoktur.
2. Kapalı Boşluk (Gerçek olmayan boşluk) : Uygulanacak hüküm vardır ancak bu hüküm duruma uygulanacak yeterlilikte ve kabiliyette değildir.