HUKUKUN KAYNAKLARI

1. Yazılı Hukuk Kuralları (Asli kaynak) : Hukukun birincil kaynağıdır. Hakim karar verirken ilk olarak bu kaynaklara bakar. Bağlayıcıdır.

Yazılı hukuku oluşturan kaynaklar:
* Anayasa
* Kanun - Cumhurbaşkanı Kararnamesi - Milletlerarası Antlaşmalar
* Yönetmelik
* Genelgeler


2. Yazısız Hukuk Kuralları (Tali kaynak) : Hukukun ikincil kaynağıdır. Hakim, yazılı hukukta hüküm bulamazsa bu kaynaklara bakar. Bağlayıcıdır.

Örf ve Adet Hukuku'nun kural olabilmesi için taşıması gereken özellikler:
* Maddi: Devamlılık ve tekrar
* Manevi: Genel inanış
* Hukuki: Devlet gücüyle desteklenmesi


3. Yardımcı Kaynaklar : Bağlayıcı değildir. İçtihadı birleştirme kararı ile bağlayıcı olur.

Yardımcı kaynakları oluşturan unsurlar:
* Yargısal İçtihat: O konuda daha önce verilmiş mahkeme kararları
* Doktrin : Hukuk adamlarının ortaya koyduğu bilimsel görüşler