HÜKÜMSÜZLÜK (Geçersizlik)

1. Yokluk : Hukuki işlemde kurucu unsurların bulunmaması veya eksik olması durumu
* Yokluk işlemine örnek : İmzasız senet işlemi

2. Tek Taraflı Bağlamazlık : Taraflardan birinin sözleşme yapma ehliyetine sahip olmaması durumu
* Tek Taraflı Bağlamazlık işlemine örnek : 18 yaşından küçük birinin anne ve babasının izni olmadan satın alma işlemi yapması

3. Butlan : Mutlak Butlan ve Nispi Butlan olarak ikiye ayrılır.
a- Mutlak Butlan : Kurucu unsur mevcut olmasına rağmen emredici hükümlere aykırı işlem yapılması durumu
*Mutlak Butlan işlemi örneği : Evli birinin evlenmesi

b- Nispi Butlan : Hukuki işlemde kurucu unsur ve emredici hükümlere uyulmasına rağmen iradede problem olması durumu
*Nispi Butlan işleminin örneği : Sarhoş iken senet imzalamak