I. Abdülhamit Dönemi (1774 – 1789)

* İlk defa Esham Sistemi uygulanmaya başlanmıştır.

* Mühendishane-i Bahr-i Hümayun (Deniz Mühendishanesi) kurulmuştur.

* Yeniçeri sayımı yapılmış ve Yeniçeri düzene sokulmaya çalışmıştır.

* Ulufe alım satımı yasaklanmıştır.

* Cülus bahşişi kaldırılmıştır.

* İstihkam Okulu açılmıştır.

* 1774'te Rusya ile imzalanan Küçük Kaynarca Ant. ile Kırım bağımsız olmuştur.

* 1779'da Aynalıkavak Tenkihnamesi ile Şahin Giray Kırım hanı olmuştur.