I. Ahmet Dönemi (1603 - 1617)

* Ekber ve Erşed sistemi getirilmiştir. Böylece veraset sistemi belirli ve düzenli bir hale gelmiştir.

* Sancağa çıkmadan padişah olan ilk kişidir.

* Celali İsyanları Kuyucu Murat Paşa tarafından bastırılmıştır.

* 1606 yılında Avusturya ile Zitvatorok Antlaşması yapıldı. Bu antlaşma ile Osmanlı'nın Avrupa'ya karşı 1533 İstanbul Antlaşması ile sağladığı üstünlük sona erdi. Avusturya kralı, protokol bakımından Osmanlı padişahına eşit sayıldı.

* 1612 yılında İran ile Nasuh Paşa Antlaşması yapıldı ve bu antlaşma ile Osmanlı Ferhat Paşa Antlaşması ile aldığı yerleri İran'a geri verdi.

* Sultan Ahmet Camii inşaa edilmiştir. (Mimar Sedefkar Mehmet Ağa)