I. BALKAN SAVAŞI (1912-1913)

Savaşın Nedenleri:
* Fransız İhtilali ile artan milliyetçilik fikirleri

* Rusya'nın Balkan uluslarını Osmanlı Devleti'ne karşı kışkırtması

* Osmanlı Devleti'nin zorlu Trablusgarp Savaşı ile uğraşması

* İngiltere'nin Reval Görüşmeleri sonrası Osmanlı'ya karşı tutum değiştirmesi


Savaşın Sonuçları:
* Londra Antlaşması imzalanarak savaş sona erdirildi.

* Osmanlı Devleti Gökçeada ve Bozcaada dışındaki tüm Ege adalarını kaybetti.

* Osmanlı Devleti Edirne – Kırklareli dahil Midye- Enez hattının batısında kalan bütün topraklarını kaybetti.

* Osmanlıcılık fikrinin yerine Türkçülük fikri ön plana çıkmaya başladı.

* Bulgaristan savaştan en karlı çıkan devlet oldu. Ancak bu durum II. Balkan Savaşı'na neden olmuştur.

* Balkanlardan Anadolu'ya büyük göç hareketi olmuş ve Balkanlarda Türk Azınlığı Sorunu ortaya çıkmıştır.

* Bab-ı Ali Baskını ile Kamil Paşa Hükümeti düşürüldü yerine İttihat ve Terakki yanlısı Mahmut Şevket Paşa Hükümeti kuruldu.


Osmanlı Devleti'nin Savaşı Kaybetme Nedenleri:
* Trablusgarp Savaşı'nın yaşanması

* Ordu içinde siyasi fikir ayrılıklarının olması

* Savaş öncesi ordunun bir kısmının terhis edilmesi

* Donanma gücünün zayıf olması

* Yemen'deki Vehhabi ayaklanmasının bastırılması için ordunun bir kısmının Yemen'e gönderilmesi