I. Beyazid Dönemi (1389–1402)

* Lakabı Yıldırım'dır.

* Haçlılar ile yapılan Niğbolu Savaşı'nı kaznamıştır.

* Niğbolu Zaferinden dolayı Halife tarafından kendisine 'Sultan-ı İklimi Rum' ünvanı verilmiştir.

* İstanbul’u kuşatan ilk Osmanlı hükümdarı Yıldırım’dır.

* Bizans ile dostluk anlaşması imzalanmış ve Bizans Osmanlı Devleti’ne vergi vermeyi kabul etmiştir.

* İstanbul’u fethedebilmek amacıyla Anadolu Hisarını yaptırmıştır.

* Osmanlı'nın ilk hastanesi 'Yıldırım Darüşşifası' açılmıştır.

* Bursa Ulu Camii'nin inşaasına başlanmıştır.

* Germiyanoğulları, Aydınoğulları, Saruhanoğulları, Hamitoğulları, Karamanoğulları ve Candaroğulları’nı itaat altına almış ve Anadolu'daki Türk Siyasi Birliğini hemen hemen sağlamıştır.

* 1402 yılında Timur ile yaptığı Ankara Savaşı'nı kaybetmiş ve Osmanlı Devleti 11 yıl sürecek Fetret Devri'ne girmiştir.