I. İcra Vekilleri Heyeti

* Başkanı: Mustafa Kemal Paşa

* Maarif Bakanı (MEB): Dr. Rıza Nur

* Sağlık (Sıhhiye) Bakanı: Adnan Adıvar

* Milli Savunma Bakanı: Fevzi Çakmak

* Adliye Bakanı: Celaleddin Arif Bey

* İçişleri (Dahiliye) Bakanı: Cami Baykut Bey

* Dışişleri (Hariciye) Bakanı: Bekir Sami Bey

* İktisat Bakanı: Yusuf Kemal Tengirşenk

* Maliye Bakanı: Hakkı Behiç Bey

* Genelkurmay Bakanı (Başkanı): İsmet İnönü

* Nafia (Bayındırlık) Bakanı : İsmail Fazıl Paşa