I. İnönü Savaşı'nın Sonuçları (6 Ocak 1921)

* Londra Konferansı'na TBMM de davet edildi. Böylece İtilaf Devletleri TBMM'yi resmen kabul etmiş oldular.

* Rusya ile Moskova Antlaşması imzalandı -> Bu antlaşma ile Rusya Misak-ı Milli'yi ve TBMM’yi tanıyan ilk Avrupa devleti oldu. Bu antlaşmaya göre Kars ve Ardahan TBMM'ye bırakılırken Batum Gürcistan'a verilmiştir.(Misak-ı Milli'den ilk defa taviz verildi)

* Afganistan’la dostluk antlaşması imzalandı. (TBMM'yi tanıyan ilk Müslüman ülke)

* 12 Mart 1921’de İstiklal Marşı kabul edildi.

* 1921 Anayasası Teşkilatı Esasiye kabul edildi.

* I.İnönü Savaşı'ndan sonra Türk milletinin TBMM’ye olan güveni artmıştır.

* Mustafa Kemal Paşa, I. İnönü Savaşı'nın önemini şu sözlerle ifade etmiştir:
Yeni Türkiye Devleti’nin küçük, fakat millî ülkülü genç ordusu, en dar bir hesapla üç kat üstün düşmanı İnönü Meydan Muharebesi’nde mağlup etti. Strateji sanatının en nazik icabatını isabetle uyguladı. İç hatların kullanılmasında harp tarihine parlak bir misal yazdı.