I. Kök(Gök) Türk Devleti (552-658)

▪︎Türk adıyla kurulan ilk Türk devletidir.

▪︎Devletin kurucusu Bumin Kağan'dır. Bumin Kağan 552 yılında Avarlara son vererek I. Kök Türk devletini kurmuştur.

▪︎Devletin başkenti Ötüken'dir.

▪︎En parlak dönemi Mukan Kağan dönemidir.

▪︎Devletin Batı kanadını yöneten Kağan'ın kardeşine yabgu ismini vermişlerdir. En ünlü yabgusu İstemi Yağbu'dur.

▪︎İstemi Yağbu, Sasaniler’le anlaşarak Ak Hunları yıkmış ve İpek yolunu denetimi altına almıştır.

▪︎Doğu Roma’ya resmi heyet gönderilmiştir. Bu heyetin başkanlığını Maniakh yapmıştır.

▪︎Bizans ile işbirliği yaparak Sasanilerin zayıflamasına ve Hz. Ömer r.a döneminde İslam ordularının Sasanileri yenmesine katkı sağlamışlardır.

▪︎582 yılında devlet Doğu Kök Türk Devleti ve Batı Kök Türk Devleti olmak üzere ikiye ayrıldı.

▪︎630 yılında Doğu Kök Türk Devleti Çin'in hakimiyeti altına girdi.

▪︎658 yılında Batı Kök Türk Devletinin Çin'in egemenliği altına girmesi ile Kök (Gök) Türk Devleti tarih sahnesinden silindi.