I. Mahmut Dönemi (1730 – 1754)

* I. Mahmut Patrona Halil İsyanı ile tahta çıkmıştır.

* 1730 yılında Patrona Halil'i saraya çağırtıp öldürmüş ve bundan dolayı çıkan ayaklanmayı Sancak-ı Şerif çıkartarak halkı ayaklanmaya karşı mücadeleye çağırmış ve ayaklanma bastırılmıştır.

* İlk defa batı örnek alınarak askeri ıslahatlar yapılmıştır.

* Topçu ve Humbaracı Ocakları ıslah edilmiştir. (Humbaracı Ahmet Paşa/Comte de Bonneval)

* Sınav Notu : Batı tarzında ıslah edilen ilk kurum Humbaracı Ocağı'dır.

* Osmanlı Devleti’nin batı tarzında ilk okulu olan 'Hendesehane' açılmıştır.

* Fransaya verilen kapütülasyonlar sürekli hale getirilmiştir. (Fransa Belgrad Antlaşması'nda arabuluculuk yaptığı için)

* Sınav Notu : Kapitülasyonların sürekli hale gelmesi Osmanlı ekonomisinin adım adım dışa bağımlı hale gelmesine yol açmıştır. Bundan yola çıkarak ilerde meydana gelen ekonomik sıkıntıların bir nedeninin de dolaylı olarak I. Mahmut'un aldığı bu karara bağlı olduğunu söylemek mümkündür.